Isolera en gång,- energibesparing under byggnadens hela livstid!

Väggens tjocklek i byggnader har genom åren ökat enbart pga kraven på höga isoleringsvärden.
Traditionella isoleringsprodukter kräver stora utrymme för att tillmötesgå dessa krav.
Med högeffektiv polyuretan spray isolering reduceras väggarnas, golvens och takens tjocklek och du uppnår därmed stora volym,- bygg- och energibesparingar.

Besök gärna vår YouTube-sida. Här har vi samlat våra informationsfilmer om polyuretan spray isolering och alla dess fördelar